คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
ทัวร์ระนอง หมู่เกาะกำ เกาะค้างคาว อ่าวเขาควาย เกาะญี่ปุ่น เกาะพยาม ทัวร์พม่า เกาะหัวใจมรกต เกาะค๊อกคอม เกาะฮอร์สชู เกาะตาฟุ๊ก เกาะย่านเชือก
1 2 3 4 5
css image gallery by WOWSlider.com v8.2
 

เลือกโปรแกรม
ทัวร์ระนอง 1 วัน
R001 ทัวร์ดำน้ำ เกาะค้างคาว + เกาะกำตก (อ่าวเขาควาย) + เกาะญี่ปุ่น + บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง
R002 ทัวร์เกาะพยาม+ ทัวร์ดำน้ำ เกาะค้างคาว + เกาะกำตก (อ่าวเขาควาย) + เกาะญี่ปุ่น
R003 ทัวร์ล่องเรือโบราณตามรอยเสด็จประพาสรัชกาลที่5 + ดินเนอร์สุดพิเศษบนเรือ

ทัวร์พม่า 1 วัน
M01 ดำน้ำพม่า เกาะหัวใจมรกต(เกาะค๊อกคอม) + เกาะฮอร์สชู + เกาะตาฟุ๊ก + เกาะย่านเชือก
M02 ดำน้ำพม่า เกาะหัวใจมรกต(เกาะค๊อกคอม) + เกาะฮอร์สชู + อ่าวค้อน          ยินดีต้อนรับสู่บริการการท่องเที่ยว โดย บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด โดยบริษัทฯได้เริ่มก่อตั้งด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ในคุณภาพ
ของการบริการด้วยดีมาตลอดและด้วยแรงสนับสนุนจากลูกค้ามากมาย จึงทำให้เรายืนหยัดและพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และมั่นใจที่จะให้ทุกท่านได้เรียกใช้บริการของเราตลอดไป
         บริษัท สยามคามารัน จำกัด ได้บริการทางด้านทัวร์ และแพ็คเกจ ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร ,แพ็คเกจทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน, ทัวร์ท่องเที่ยว
เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชประภา) อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี และยังเปิดเส้นทางแพ็คเกจทัวร์ระนอง และพม่า เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
       ทางบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการเพื่อเพิ่มการบริการให้แก่ลูกค้าอย่างจริงใจและทั่วถึง ทั้งในด้านราคา รายละเอียด และข้อมูลต่างๆ
ที่ทันสมัยให้มากขึ้น แม้แต่วันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ และหลังเวลาทำงานของบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯก็ยินดีที่จะให้บริการสายด่วนตลอดเวลา
และพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากทุกๆท่าน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริการของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
 
เกาะค้างคาว เกาะกำตก

        เกาะค้างคาว เป็นเกาะที่ใกล้ชายหาดบางเบนมากที่สุด และเป็น
ฉากหลังให้กับภาพพระอาทิตย์ตกดิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
ด้านหน้าเกาะจะมีหาดทรายสีขาวละเอียดที่เกิดจากการสลายตัวทับถม
ของเหล่าปะการัง เป็นจุดพักผ่อนที่ดียิ่ง น้ำทะเลใส มองเห็นผืนทรายและ
ปะการังน้ำตื้นได้ในช่วงน้ำลงเต็มที่ ด้านเหนือของเกาะค้างคาวเป็นหาด
หินกลมมนเรียงราย ชาวบ้านเรียกว่าหาดหินงาม

         เกาะกำตก หรือ อ่าวเขาควาย อยู่ถัดมาทางตอนใต้ของเกาะค้าง
คาว ด้านหลังเกาะทางทิศตะวันตกเป็นชายหาดที่โค้งอ่าวที่เกือบโอบโค้ง
มาติดกันเป็นรูปวงกลมตามแนวเหนือ ใต้ ด้วยธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์
ชาวเรือจึงเรียกเกาะนี้ว่า เกาะอ่าวเขาควาย ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ ก่อนถูกสึนามิ

เกาะญี่ปุ่น หาดบางเบน
        เกาะญี่ปุ่น เดิมชื่อเกาะมันมารง เพราะมีหัวมันมารงอยู่มาก ซึ่งชาว
มอแกนเร่ร่อนในอดีตชอบขุดมากิน จึงเรียกว่าเกาะมันมารง ต่อมาภาย
หลังชาวญี่ปุ่นเข้ามาและได้เลี้ยงหอยมุก บางคนคิดว่าเป็นทหารญี่ปุ่นที่
เข้ามาตั้งฐานทัพ แต่เลี้ยงหอยมุกบังหน้า เมื่อทางการเริ่มสงสัยจึงส่ง
กำลังเข้าตรวจค้นและจับกุม ชาวบ้านจึงเรียกว่า เกาะญี่ปุ่น
        หาดบางเบน เป็นหาดทรายยาวและกว้างใหญ่ มีทรายละเอียด ร่มรื่นด้วยป่าสนธรรมชาติขนาดใหญ่ บริเวณชายหาดจะมองเห็นเกาะต่างๆ
ในทะเลได้อย่างสวยงาม และเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
เกาะพยาม เกาะช้าง
        เกาะพยาม เดิมมีเรื่องเล่าในสมัยก่อนว่า การเดินทางไปยังเกาะ
แห่งนี้แต่ละวันมีเรือออกจากฝั่งเพียงเที่ยวเดียว ถ้าพลาดก็ต้องรอวันถัดไป ในขณะที่ขากลับนั้นก็ต้องอาศัยการโบกเรือที่แล่นผ่านไปแวะกลับฝั่งเป็น
หลัก นับเป็นเกาะที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการไปมาสู่ ชาวบ้าน
จึงเรียกเกาะแห่งนี้ ว่า “เกาะพยายาม” แต่ในภาษาใต้นิยมพูดห้วนๆสั้นๆ เกาะพยายาม จึงกร่อนเสียงเป็น “เกาะพยาม” มาจนทุกวันนี้
เกาะช้าง อยู่ห่างจากเกาะพยามประมาณ 4 กม.เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีชาวบ้านอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 80 ครอบครัว มีความอุดมสมบูรณ์
ของป่าชายเลนและมีชาวเล เผ่ามอแกน มาอาศัยอยู่เป็นบางครั้ง นอกจาก
นั้นเกาะช้าง ยังเป็นแหล่งปลูกกาหยู (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) พันธุ์พื้นเมือง
ที่ดีที่สุดของประเทศแห่งหนึ่ง และมีศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ของกลุ่มแม่บ้านเกาะช้าง ซึ่งจะผลิตไวน์จากผลกาหย

 


 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา