คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
 The Royal Andaman
 
ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง
รหัสทัวร์ R003
ระยะเวลา 16.00 - 20.00 น.
วันที่ออกเดินทาง ทุกวัน
เริ่ม 1 ตุลาคม
ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม
15.00 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆ ในตัวเมืองระนอง สู่ท่าเรือประภาคารระนอง (เขานางหงส์)
 
  ตัวเมืองระนอง รับ 15.00 - 15.30 น.   ยืนยันทริป ออกเดินทาง 16.00 น.
 
กรณีเดินทางมาเอง 15.45 น. ยืนยันการเดินทาง ณ ท่าเรือประภาคารระนอง
16.00 น. เริ่มทริปล่องเรือตามรอยเสด็จประพาสเมืองระนอง ร.5 โดย เรือไม้โบราณระนอง นำท่านชม
 
เกาะสรนีย์ ล่องเรือชมความงามอ่าวระนองตามบันทึกของร.5 สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐาน
กลางทะเลอันดามัน ณ เกาะสรนีย์
ชมวิถีชาวประมง ณ หมู่บ้านชาวประมงเกาะคณฑีย์ พร้อมชมสะพานต้นน้ำที่ใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย สูดอากาศให้เต็มปอดกลางป่าชายเลนระนอง ผ่านเกาะเหลาแหล่งกะปิของดีเมืองระนอง
 
เกาะสินไห ล่องเรือตามรอยเสด็จรัชกาลที่ 5 ไปยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ทะเลทองคำ สามารถชมพระอาทิตย์ย้อมท้องฟ้า
และท้องทะเลเป็นสีทองอร่าม เรียกได้ว่าเป็น จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแหลมมาลายูกลาง
ทะเลอันดามันระนอง
18.30 น. ดินเนอร์สุดพิเศษกับเมนูอาหารโบราณหาทานยากที่มีที่เดียวในระนอง ไม่ว่าจะเป็น ลอหมี่ปู ข้าวมันลอกอย่อ ขนมน้ำหอมแบบโบราณ หรือเมนูอาหารทะเล และบาบีคิว ที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสกับความสดและอร่อยของทหารทะเลระนองอย่างแท้จริง
19.30 น. ร่วมกิจกรรมในการเดินทางอันแสนพิเศษ
 
แต่งตัวแบบหนุ่มสาวพื้นเมืองระนอง ระหว่างการเดินทางสามารถสวมใส่ชุดพื้นเมืองระนองโบราณ มีกลิ่นอายความเป็น
จีน และเสื้อผ้าเรียบใส่กับสะโหร่งลายนกฟีนิก พร้อมด้วย "ฮั่วก๋วน" หรือ "มงกุฎดอกไม้ไหว" สัญลักษณ์อันเลอค่าของ
หญิงสาวชาวบาลานะกันระนอง ทำให้การเที่ยวระนองเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร
 
ลอยพรกพร้าว ประเพณีโบราณของชาวเลระนอง เพื่อขอบคุณพระแม่คงคาที่ให้ชีวิตแก่ชาวระนอง อีกหนึ่งกิจกรรม
Unseen ที่คุณต้องลองเมื่อมาถึงจังหวัดระนอง
20.00 น. กลับถึงท่าเรือสู่ท่าเรือประภาคารระนอง (เขานางหงส์)
20.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
เส้นทาง ล่องเรือโบราณระนอง ตามรอยประพาสเสด็จฯรัชกาลที่5
อัตราค่าบริการ ราคาขาย/ท่าน
ผู้ใหญ่ 1,300 บาท
เด็ก ความสูง 80 -130 ซ.ม. 1,000 บาท
ค่าบริการเรือทัวร์ อาหารเย็นแบบพื้นเมืองชาวระนองพร้อมเครื่องดื่ม ชุดพื้นเมืองระนองโบราณ
ช่างภาพเก็บภาพบรรยากาศ นักดนตรีอคูสติกขับกล่อมเสียงเพลง พนักงานบริการบนเรือ
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว เลขที่ 0010/PT51-18-060294    
หมวก ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป แว่นตากันแดด
เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ      
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของ ท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหาร ชนิดใดได้ หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
romantic dinner cruise. The Royal Andaman Thailand ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง
ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง
ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง
ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง
ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง ล่องเรือโบราณระนอง

 
 

 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา