คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

แพ็คเกจทัวร์ระนอง

     บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนขึ้นในจังหวัดชุมพร ทางบริษัทฯ ได้จัดทัวร์ + แพ็คเกจทัวร์ ต่างๆ เพื่อบริการลูกค้า และได้ร่วมทำ
ข้อตกลงกับทางโรงแรม รีสอร์ท ของ จ.ระนอง ในพื้นที่ซึ่งทางบริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่ามีความโดดเด่นเรื่องสถานที่ และการบริการจัด แพคเกจทัวร์ ระนอง
(ทัวร์+ที่พัก) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความสะดวก อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาใดๆ อันเกิดขึ้นกับลูกค้า ได้ทันท่วงที
     ในการจัดบริการแพ็คเกจทัวร์ระนอง (ทัวร์+ที่พัก) ทางบริษัทฯได้นำส่วนลด อีกทั้งบริการเสริมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้รับจากโรงแรม รีสอร์ท มานำเสนอในราคา
พิเศษต่อลูกค้าของเรา โดยไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมอีก ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงรายการ เพิ่มเติม เลื่อน ยกเลิกบางรายการหรือทั้งหมดเท่านั้น                       

บริการนี้รวม

+

               ที่พัก พร้อมอาหารเช้า            เรือทัวร์ดำน้ำ ไป-กลับ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง
 
แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน ที่พัก + ทัวร์ ดำน้ำตื้น เกาะค้างคาว + เกาะกำตก + เกาะญี่ปุ่น

   
3,850 บาท/ท่าน
เมืองระนอง

  
3,300 บาท/ท่าน
เมืองระนอง

  
5,300 บาท/ท่าน
เมืองระนอง


   
3,800 บาท/ท่าน
เมืองระนอง

  
5,150 บาท/ท่าน
เมืองระนอง

  
4,250 บาท/ท่าน
เมืองระนอง


   
3,450 บาท/ท่าน
เมืองระนอง

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา