คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
เกาะพยาม ทัวร์เกาะกำ ดำน้ำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น ระนอง
ทัวร์ดำน้ำระนองไปเช้าเย็นกลับ "ทัวร์วันเดียวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น ทัวร์เกาะพยาม"
หมู่เกาะกำสามารถเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นเกาะที่สวยงาม เป็นตัวเลือกที่ดีแห่งหนึ่ง
ของสถานที่ท่องเที่ยวระนอง เหมาะสำหรับท่านลูกค้าที่มีเวลาน้อย แต่ต้องการออกไปดำน้ำดูปะการังของเกาะระนอง
อ่าวเขาควาย ระนอง เกาะญี่ปุ่น ระนอง ทัวร์ ดำน้ำ
รหัสทัวร์ R002
ระยะเวลา 08.30 น. - 16.00 น.
วันที่ออกเดินทาง 15 ต.ค. - 15 พ.ค.
เกาะค้างคาว ระนอง ทัวร์ เกาะพยาม ระนอง เกาะพยาม
รายละเอียดโปรแกรม
07.00 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆ ในตัวเมืองระนอง สู่ท่าเรือบางเบน ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง
 
  ตัวเมืองระนอง รับ 07.00 น.   สนามบินระนอง รับ 07.50 น.
 
กรณีเดินทางมาเอง 08.00 น. ยืนยันการเดินทางและเตรียมสัมภาระลงเรือ
หมายเหตุ 1. รับชุดกิ๊ฟเซ็ต (น้ำผลไม้, พายสตรอเบอร์รี่)
  2. รับผ้าเช็ดตัว (อุปกรณ์ดำน้ำ เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้บนเรือ)
08.30 น. เดินทางโดย เรือหัวโทง สู่จุดดำน้ำ นำท่านชม
09.30 น.
เกาะค้างคาว เกาะค้างคาว สุดยอดแห่งทะเลระนอง อยู่ทางด้านเหนือสุดของหมู่เกาะกำ เดินเล่นบนหาดทรายขาวละเอียดดุจแป้ง
และหาดหินกลมมนสีอ่อน บรรยากาศเงียบสงบเสมือนหาดส่วนตัว พร้อมกับน้ำทะเลที่ใสมองเห็นปะการัง สามารถดำน้ำ
ที่เกาะค้างคาวชมปะการัง อาทิ ปะการังเขากวาง ปะการังโขด และกัลปังหาสีสวย รวมทั้งปลานีโมและปลาเสือ
เกาะญี่ปุ่น หรือเกาะกำกลาง เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุด จากตำนานเล่าขานกันว่า บนเกาะญี่ปุ่นแห่งนี้ สมัยสงคราม
โลกครั้งที่2 ทหารญี่ปุ่นอาศัยเกาะเพื่อประกอบอาหารสำหรับส่งเป็นเสบียงให้กับทหารของตนทีกำลังออกรบ
บ้างก็กล่าวกันว่ามีชาวญี่ปุ่นมาเลี้ยงหอยมุกบนเกาะแห่งนี้ ที่นี่มีชายหาดที่ขาวละเอียดและน้ำใส เหมาะแก่การเดินเล่น    
ลงเล่นน้ำ ดูปะการังบริเวณใกล้เกาะเพื่อความเพลิดเพลิน
 
เกาะกำตก เกาะแห่งนี้มีความเป็นธรรมชาติบวกกับชายหาดโค้งเป็นรูปร่างคล้ายเขาควาย ชาวบ้านเลยเรียกว่า               
"อ่าวเขาควาย" เหมาะแก่การพักผ่อน เดินเล่น เล่นน้ำ หรือดำน้ำชมปะการังหน้าหาด ที่สำคัญบนเกาะกำตกแห่งนี้         
ยังมีจุดชมวิวจากมุมสูงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความท้าทาย สามารถมองเห็นความสวยงามของอ่าวเขาควายได้
อย่างชัดเจน
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ Setbox บนเกาะกำตก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. ออกเดินทางจากเกาะกำตก มุ่งสู่เกาะพยาม
13.00 น. ถึงเกาะพยาม รับมอเตอร์ไซค์คนละคัน ทัวร์ไกด์พาท่านชม
 
วัดเกาะพยาม มีโบสถ์กลางทะเล บนหลังคาประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางลีลาหันหน้าออกสู่ทะเล มีสะพานปูนทอดยาว
สู่ตัวโบสถ์ นับเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น และเป็นจุดสังเกตเห็นแต่ไกลยามนั่งเรือมาสู่เกาะ ไหว้พระพุทธรูปบน
เนินเขา นมัสการพ่อตาหินขาว
ชมนกเงือก ณ อ่าวเขาควาย ขับรถไปเรื่อยๆตามเส้นทางชมความงามป่าชายเลน บริเวณ Blue Sky resort แวะอ่าว
เขาควายชมหินทะลุ และนกเงือก พร้อมถ่ายรูปกับ ฮิปปี้บาร์ ริมหาด เล่นน้ำอ่าวใหญ่ ขับรถต่อไปยังอ่าวคอกิ่ว ระหว่าง
ทางชมสวนยางพารา สวนกาหยูอันร่มรื่น ถึงอ่าวคอกิ่วเพื่อลงดำน้ำดูปะการัง และว่ายน้ำหน้าหาด ถือเป็นแหล่งดำน้ำที่ดี
ที่สุดบนเกาะพยาม
16.00 น. กลับมายังท่าเรือเกาะพยาม เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
16.30 น. เดินทางกลับสู่ฝั่ง โดยเรือสปีดโบ๊ท
17.20 น. ถึงท่าเรือเกาะพยาม จ.ระนอง ส่งท่านถึงโรงแรม/ที่พักโดยสวัสดิภาพ
 
เส้นทางทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะกำ อ่าวเขาควาย เกาะญี่ปุ่น จ.ระนอง
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ เริ่มต้น 5 ท่าน 5,000 บาท
เด็ก ความสูง 80 -130 ซ.ม. 3,900 บาท
กรุ๊ป 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
**หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 160 บาท เด็กเพิ่มท่านละ 80 บาท
2. บริการรถรับส่ง ไป-กลับ สนามบินสุราษฎร์ - ท่าเรือบางเบน กรุณาติดต่อบริษัทฯ
ค่าบริการเรือทัวร์หางยาว เรือสปีดโบ๊ท (เกาะพยาม-ระนอง) รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวเกาะพยาม
ผ้าเช็ดตัว เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ ชุดของว่าง (น้ำผลไม้, พายสตรอเบอร์รี่)
อาหารเที่ยงแบบ Setbox ผลไม้, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว เลขที่ 0010/PT51-18-060294
หมวก ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป แว่นตากันแดด
เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ      
    บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารมื้อกลางวัน ทางบจ.สยามคาตามารัน เลือกใช้ "ไบโอ ชานอ้อย" เพื่อทดแทนกล่องโฟม พลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาก่อให้
เกิดขยะสะสม เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากไบโอชานอ้อย สามารถย่อยสลายโดยการฝังกลบเพียง 30-45วัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของ ท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหาร ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
หมู่เกาะกำ ท่าเรือบางเบน ระนอง หมู่เกาะกำ
เกาะค้างคาว ดำน้ำ เกาะค้างคาว ระนอง ดำน้ำ หมู่เกาะกำ
เกาะกำตก ระนอง เกาะกำตก ระนอง เกาะกำตก ระนอง
จุดชมวิว อ่าวเขาควาย อ่าวเขาควาย เกาะกำตก เกาะญี่ปุ่น ระนอง
เกาะญี่ปุ่น เกาะญี่ปุ่น เกาะญี่ปุ่น
เกาะญี่ปุ่น เกาะญี่ปุ่น เกาะญี่ปุ่น
เกาะญี่ปุ่น เกาะญี่ปุ่น เกาะญี่ปุ่น

 

 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา